Práce ve Skanzenu v Přerově nad Labem

Po úspěšném loňském transferu částí obvodového zdiva původního hliněného domu s podsíní z Oskořínku do přerovského skanzenu a dozdění hliněných částí obvodového zdiva pokračujeme na dokončení přestěhovaného domu i v letošním roce. V měsících červenci a srpnu probíhá dokončení vnitřních a vnějších omítek zděných částí domu v jejich autentických podobách. 

Omítky jsou nanášeny ručně. Vnější omítky obvodového zdiva z hliněných kotovic jsou vápenné na hliněném zatřeném podhozu. Vnitřní omítky jsou kompletně hliněné. Obojí budou opatřeny originálními vápennými nátěry dle původní předlohy. Na vnější omítce bude ponechána analytika pro nahlédnutí na původní skladbu zdiva.

Další práce na roubené části památky budou pokračovat nejdříve v příštím roce po dosednutí konstrukce.